3. Interventie-advies

Vervolgens ontvangt u een Interventie-advies op papier. Dit is een door LINX geadviseerd plan van aanpak, inclusief een investeringsoverzicht.