6. Klanttevredenheidscheck

Evaluatiemomenten worden altijd ingebouwd om uw tevredenheid te checken en om tijdig te kunnen bijsturen. Waar nodig wordt het plan van aanpak tussentijds bijgesteld.