Maatwerkprogramma’s

De LINX maatwerkprogramma’s, voor een training, workshop of coachtraject, worden samen met u als opdrachtgever opgesteld. Alle programma’s bestaan uit een aantal modules, met tijdprogrammering. Lang niet alle modules worden nieuw ontwikkeld. Het voordeel daarvan is dat u geen ontwikkelkosten betaalt.

Wel zal LINX altijd werken met speciale op uw bedrijf of organisatie aangepaste bedrijfscasuïstiek. Deze is op de praktijksituatie van uw medewerkers afgestemd. Dit kan per afdeling verschillen, maar vaak ook individueel. Wensen en behoeften van ook de deelnemers worden altijd vooraf geïnvesteerd. Dit is van belang voor de gedegen voorbereiding van de trainers. Ook gaat er zo geen kostbare trainingstijd verloren.

De maatwerk modules van LINX zijn altijd praktisch toepasbaar, innovatief en functiegericht. De tips zijn inspirerend en worden de volgende dag al toegepast in de praktijk. Organisatiedoelen zijn uitgangspunt, met zo veel mogelijk aandacht voor individuele wensen.

De programma’s zijn zo opgebouwd dat er op niveau geleerd en gelachen wordt. Altijd interactief en met (soms video) feedback van collega’s en trainer!

Alle maatwerkprogramma’s worden geëvalueerd met de deelnemers en de opdrachtgever.