4. Supportplan

In het supportplan benoemt u als management hoe u de vastgestelde randvoorwaarden gaat organiseren. U legt voor managers en medewerkers vast wat u met elkaar intern gaat doen om de resultaten te borgen voor, tijdens en na de interventie van LINX.