Implementatie

LINX geeft integere rendementsgaranties,
maar blijft daarbij afhankelijk van u.

LINX voelt zich uiteraard verantwoordelijk om met u het gewenste resultaat te behalen.
Vooraf stelt u daarom gezamenlijk met LINX het supportplan op. U kiest zelf de meest effectieve implementatieactiviteiten. Hiervoor worden geen kosten aan u doorberekend.

Implementatieactiviteiten zijn bijvoorbeeld:

  • Evaluatiebijeenkomst(en) en advies
  • Het schrijven van actieplannen
  • Follow-upberichten via de mail
  • Wekelijks telefonisch contact gedurende twee maanden
  • Een coachingsgesprek met de leidinggevende of deelnemers na de training
  • Vervolg opleidingsadvies individueel of voor het team
  • Mondeling verslag van trainer(s) in werkoverleg of managementvergadering op het bedrijf
  • Gelamineerde kaarten met actuele tips