Coaching

De coachingsaanpak van LINX is inspirerend, niet vrijblijvend en vraagt een hoge inzet van deelnemende leidinggevende, medewerker of deelnemend team. De door LINX ontworpen coachingstrajecten zijn onderscheidend, bewezen effectief, confronterend, maar vooral plezierig om te volgen. LINX is de spiegel en leert de manager, medewerker of het team om de spiegel zelf vast te houden. Vanuit een intakegesprek wordt samen met u bepaald aan welke persoonlijke doelen u wilt werken. Daarnaast worden wederzijdse verwachtingen afgestemd om de doelen om te zetten naar resultaten. Tussen de coachgesprekken gaat u aan de slag met persoonlijke opdrachten in de praktijk. De LINX coaching wordt bijvoorbeeld ingezet wanneer werkrelaties schuren, een medewerker vastloopt in het werk, een leidinggevende meer invloed wil hebben op zijn team. In de coachingstrajecten staan bewustwording, zelfinzicht en zelfsturing centraal.

Voorbeeldmodules:

  • Inzicht in het eigen gedrag en het effect op de omgeving
  • Persoonlijk leiderschap
  • Gedachten sturen uw gedrag
  • Uw reactie bepaalt het resultaat
  • Anders denken start met anders kijken