Assessments

LINX test niet, maar analyseert om uw sterke competenties zichtbaar te maken.

De LINX-assessments zijn geen psychologische testen. LINX werkt met ontwikkelassessments en gedrags- en drijfverenanalyses. De uitkomsten staan ten dienste van het ontwikkeltraject van de professional, in relatie tot de (gewenste) functie. Duidelijk wordt welke communicatiestijl iemand hanteert en hoe je daar in de samenwerking het beste mee omgaat.

Medewerkers zijn altijd enthousiast over de uitkomsten. Het geeft hen inzicht in waar de talenten liggen en wat nog ontwikkeld kan worden. De leidinggevende is enthousiast, omdat hij concrete aanwijzingen krijgt, welke communicatiestijl effectief is bij deze medewerker.

De assessments zijn vragenlijsten of praktijksimulaties die bijvoorbeeld aantonen wat het beginniveau is van de professional, waar op getraind moet worden of welk resultaat een training- of coachtraject heeft opgeleverd. Of om vast te stellen of uw basisgedrag wel bij het gewenste functiegedrag past. Met de assessments van LINX kan vooraf worden bepaald waar iemands succesfactoren liggen en hoe daar het beste verder op geïnvesteerd kan worden.

U kunt denken aan:

  • Selectieassessments en ontwikkelassessments
  • Persoonlijke gedragsanalyses en persoonlijke drijfverenanalyses
  • Werkomgevingsprofielen

Wilt u een anonieme voorbeeldrapportage ontvangen? Stel uw vraag in een mailtje aan LINX.